Afro-Avrasya Araştırmaları Enstitüsü Hakkında

Afro-Avrasya Araştırmaları Enstitüsü, Afrika-Avrasya Gazeteciler Derneği bünyesinde 2019 yılında kurulmuş olup halen Afro-Avrasya Araştırmaları Derneği çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Enstitünün faaliyetleri arasında "Afro-Avrasya Akademisi (2019), Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016) ve Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi (2016)" yer almaktadır.

Afro-Avrasya, Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarını tek bir kıta olarak tanımlayan terimdir. Bu kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Afro-Avrasya’nın anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır.

Jeopolitik açıdan beş denizin yaylasında konumlanmış olan Türkiye, en doğudaki Avrupalı, en batıdaki Asyalı ve en kuzeydeki Afrikalı Devlet olarak, dünyanın tek "Afro-Avrasya" ülkesidir.

Aralık 1991'de Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Afro-Avrasya'da bir güç boşluğu oluşmuştur. Türkiye bu dönemde "Adriyatik’ten Çin Seddine Türk Dünyası" kavramı ile bölgede "Köprü-Geçiş Ülkesi" olarak konumlanmıştır.

2000'li yıllarla birlikte Türkiye "Yeni Osmanlıcılık" kavramı ile bölgede "Terminal Ülke-Birlikte Geçiş" ülkesi olarak konumlanmıştır.

Günümüzde ise Türkiye bu iki kavram ile İslam dünyasını da içine alacak şekilde coğrafi anlamının da ötesinde üçüncü bir kavram olan "Afro-Avrasya" ülkesi olarak konumlanmaktadır.

21. yüzyılda Türkiye'nin vizyonu Adriyatik’ten Çin Seddine Türk Dünyasını, Osmanlı Coğrafyasını ve İslam Coğrafyasını içine alacak şekilde coğrafi olarak Afro-Avrasya’yı çevreleyen denizler üzerinden belirlenmektedir. Türkiye, kendini merkeze alarak çevresinde, Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Hazar Denizi olan bir "Ada Ülkesi"ne dönüşmektedir.

Bu amaçlarla Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler arasında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı iş birliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi açıktır.

Afro-Avrasya Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmayı ve çeşitli kültürel pratikleri karşılaştırarak toplumsal farklılıkları bilinir kılmayı amaçlamaktadır. Böylelikle akademisyenler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, alanındaki çalışmalarla genel ve bölgesel “Afro-Avrasya Vizyonu”na katkı sağlayabileceklerdir.

Enstitünün hedefi, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını, görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için ortak bir merkez haline gelmektir.

Dr. Hakan ARIDEMİR

A-AAE Akademi          Kongreler          Yayınlar         Dergi